Electrolux Repair Service

  There are good reasons why Electrolux has grown in recent years into one of the industry’s best appliance manufacturer’s. Even their high-quality models can break down though. That’s why it’s important to find reliable Electrolux repair in your area.

   Luckily for you, you’ve already found the Macedonia  leaders in Electrolux appliance repair, Palenzo Appliance Service! Our service technicians are trained and certified to work on the brand’s entire line of kitchen and laundry appliances. No matter if your Electrolux dryer won’t start or you have an Electrolux dishwasher leaking water, call now.

We’ll send one of our repair experts to your home to diagnose and fix the malfunction in no time. For the area’s most dependable service for your Electrolux repair, call us today.

 

Why Choose Palenzo  Appliance Service for Your Electrolux Appliance Repair?

Here at Palenzo Appliance Service, we’ve built a reputation for fixing appliances quickly along with great customer service. You’ll be so impressed with our Electrolux repair service that you’ll never call any other company for your appliance needs. We guarantee:

 • Experience: Palenzo Appliance Service has been serving the Macedonia, NC area for 40 years
 • Factory Authorized Certified Technicians with training specifically on Electrolux appliances
 • Technicians that are professional and courteous, arrive in uniform, and will respect and protect your property and home

Macedonia: Electrolux Appliance Repair

Palenzo Appliance Service provides appliance repair in Southern Pines, NC, for Electrolux appliances. Electrolux appliances we service include:

 • Electrolux Dishwasher Repair
 • Electrolux Front Load Washer Repair
 • Electrolux Washing Machine Repair
 • Electrolux Dryer Repair
 • Electrolux Refrigerator Repair
 • Electrolux Freezer Repair
 • Electrolux Ice Maker Repair
 • Electrolux Microwave Repair
 • Electrolux Range and Oven Repair
 • Electrolux Stove Repair
 • Electrolux Wall Oven Repair
 • Electrolux Cooktop Repair

Common Problems with Electrolux Washer and Electrolux Front Load Washer:

 • Electrolux Washer leaking
 • Electrolux Washer not spinning
 • Electrolux Washer not draining
 • Electrolux Washer no power
 • Electrolux Washer moving, vibrating, too noisy

Common Problems with Electrolux Dryer:

 • Electrolux Dryer not drying
 • Electrolux Dryer not heating
 • Electrolux Dryer drum not turning
 • Electrolux Dryer no power

Common Problems with Electrolux Dishwasher:

 • Electrolux Dishwasher not cleaning dishes
 • Electrolux Dishwasher not draining
 • Electrolux Dishwasher not filling with water
 • Electrolux Dishwasher not dispensing soap

Common Problems with Electrolux Refrigerator:

 • Electrolux Refrigerator not cooling
 • Electrolux Refrigerator not freezing
 • Electrolux Refrigerator not making ice
 • Electrolux Refrigerator not dispensing water
 • Electrolux Refrigerator freezer frosting over
 • Electrolux Refrigerator leaking
 • Electrolux Ice Maker not making ice

Common Problems with Electrolux Microwave:

 • Electrolux Microwave not heating
 • Electrolux Microwave turntable not working
 • Electrolux Microwave no power

Common Problems with Electrolux Range, Electrolux Oven, and Electrolux Stove:

 • Electrolux Oven Range Stove not heating
 • Electrolux Oven Range Stove burners not working
 • Electrolux Oven Range Stove element not working
 • Electrolux Oven Range Stove timer not working
 • Electrolux Cooktop not heating
 • Electrolux Cooktop cracking
 • Electrolux Cooktop burners not working

 

    Сервис за поправка на апарати за домакинство Electrolux Има добри причини зошто Electrolux прерасна во последниве години во еден од најдобрите производители на апарати во индустријата и добар сервис.

      Сепак, дури и нивните високо квалитетни модели можат да се расипат. Затоа е важно да најдете сигурна поправка на Electrolux во вашата област. За ваша среќа, веќе ги најдовте лидерите на Македонија  во поправка на апарати Electrolux, Palenzo Appliance Service! Нашите сервисни техничари се обучени и сертифицирани да работат на целата линија на кујнски апарати и апарати за перење на брендот. Без разлика дали вашата машина за сушење Electrolux  се вклучиваат  во сервисирање  или ако во машината за миење садови Electrolux тече вода, јавете се веднаш. Ќе испратиме еден од нашите експерти за поправка во вашиот дом за да го дијагностицира и поправи дефектот за кратко време. За најсигурната услуга во областа за вашата поправка на Electrolux, јавете ни се денес. Зошто да ја изберете услугата за апарати Moore за поправка на вашиот апарат Electrolux? Овде, во Palenzo Appliance Service, изградивме репутација за брзо поправка на апарати заедно со одлична услуга за клиентите. Ќе бидете толку импресионирани од нашата услуга за поправка на Electrolux што никогаш нема да повикате друга компанија за вашите потреби на апаратот. Ние гарантираме: • Искуство: Palenzo Appliance Service служи во областа Македонија, NC веќе 40 години • Фабрички овластени овластени техничари со обука специјално за апарати Electrolux • Техничари кои се професионални и љубезни, пристигнуваат во униформа и ќе го почитуваат и штитат вашиот имот и дом во Мекедонија : Поправка на апарати на Electrolux Palenzo Appliance Service обезбедува поправка на апарати во Macedonia, NC, за уредите Electrolux. Електролукс апаратите што ги сервисираме вклучуваат: • Поправка на машина за миење садови Electrolux • Поправка на мијалник со предно полнење на Electrolux • Поправка на машина за перење Electrolux • Поправка на фен Electrolux • Поправка на фрижидери Electrolux • Поправка на замрзнувач Electrolux • Поправка на производителот мраз Electrolux • Поправка на микробранова печка Electrolux • Поправка на опсег и рерна на Electrolux • Поправка на шпорет Electrolux • Поправка на ѕидна печка Electrolux • Поправка на плочата за готвење Electrolux Вообичаени проблеми со мијалникот Electrolux и предното оптоварување на Electrolux: • Електролукс мијалник протекува • Electrolux Washer не се врти • Електролукс мијалникот не цеди • Electrolux Washer без струја • Electrolux Washer се движи, вибрира, премногу бучна Вообичаени проблеми со фен Electrolux: • Electrolux Сушачот не се суши • Electrolux Сушачот не загрева • Не се врти барабанот за сушење на Electrolux • Electrolux Фен без струја Вообичаени проблеми со машината за миење садови Electrolux: • Electrolux машина за миење садови не чисти садови • Electrolux машината за миење садови не испушта вода • Electrolux машината за миење садови не се полни со вода • Електролукс Машината за миење садови не издава сапун Вообичаени проблеми со фрижидерот Electrolux: • Фрижидерот Electrolux не се лади • Фрижидерот Electrolux не замрзнува • Фрижидерот Electrolux не прави мраз • Фрижидерот Electrolux не испушта вода • Замрзнувачот на Electrolux Фрижидер се замрзна • Фрижидерот Electrolux протекува • Electrolux Ice Maker не прави мраз Вообичаени проблеми со микробрановата печка Electrolux: • Електролукс микробранова печка не се загрева • Електролукс грамофонот за микробранова печка не работи • Микробранова печка Electrolux без струја Вообичаени проблеми со опсегот на Electrolux, рерната Electrolux и шпоретот Electrolux: • Електролукс шпоретот не се загрева • Пламениците на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работат • Елементот на шпоретот со опсег на рерна Electrolux не работи • Не работи тајмерот за шпорет на опсегот на рерната Electrolux • Електролукс плочата за готвење не се загрева • Пукнатина на плочата за готвење Electrolux • Не работат пламениците на Electrolux

Increase your revenue from Spare Parts and Services!

Turn existing parts catalogs into clickable parts finders

Add to your webshop, service portal or anything else with parts in an online world

Why do I need http://espares.eurolux.mk  in my Webshop or Service Portal?

Electrolux and Eurolux  is a multinational company which was founded in 1984. The company is a distributor of accessories and spare parts for professional catering equipment, bars, and the domestic sector. Electrolux and Eurolux   has been part of the Electrolux and Eurolux  since 2005 and our headquarters are in Bitola and Skopje , Macedonia.

Thanks to its wide range of products, with a high-stock rate, a state-of-the-art logistics system, a modern web shop, and a high level of service, Electrolux and Eurolux   is able to process orders received by 2.00 pm on the same day.

  The offer is divided into accessories and spare parts for Cooking, Coffee & Vending, Refrigeration and Household and includes 6,000,000 items in the database, 63,000 of which are always in stock. The product range is constantly being extended, both in terms of brands and product families.

  The logistics center, with an area of 10,780 sqm, is equipped with 8 automated stacker cranes and is managed by integrated software. This enables automatic picking of articles and the updating of the web shop in real time.

  The technical assistance service is staffed by professionals with in-depth expertise in the world of spare parts. This provides specialized support in choosing the right spare part for each piece of equipment, enabling service centers to respond quickly to their customers' needs.

Electrolux and Eurolux   is present with a global sales network of distributor-partners and authorized points of sale not only in Italy but also e.g. in Macedonia ,Srbija,Great Britain, the Greece Albanija, and the United States. Electrolux and Eurolux is part of a global network, in order to offer an increasingly widespread distribution of spare parts.

http://www.group.electrolux.com.mk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=44

A truly successful Commerce platform is the heart of your ecosystem. http://espares.eurolux.mk , http://espares.electroluxservice.com.mk creates and links clickable drawings to all your relevant, web-based systems: internal and external.
Whether it concerns your Webshop, the Service portal for technicians, or a Help system for all your end users.

Offer your visitors the certainty of selecting the right parts

Selecting the correct part from a drawing – such as an exploded view – is much easier than selecting from a list of photos or a list of part numbers. Not to mention entering a multi-character part number into a search system.

With spare parts.live, your visitors click through drawings while additional part information is displayed. This gives them maximum certainty when ordering or requesting information for the right parts.

Reduce returned orders

Research shows that a quarter of all returned products are due to incorrectly chosen products. Wrong, because products are not adequately shown, in lists with only photos, or only lists with product numbers and a brief description. By using original parts drawings, you make it a lot easier for the visitor to make the right choice. If these parts also become clickable, this will result in fewer incorrect orders.

Saving costs

It is well known that the greatest cost savings can be achieved by reducing the number of incorrectly selected parts. The costs of the logistics and workflow involved in a return shipment are enormous. Who doesn’t want to bring costs down? Make sure the correct parts are selected!  

Increase conversion

Increase your conversion rate effectively because visitors choose your Webshop as their preferred shop. Returning visitors are good for better scores, more mouth to mouth advertising and even more exposure.

Increase profit

More profit is made by reducing the cost of returned products. In addition, a good and simple selection system contributes to the pleasure and convenience that your visitors experience. A Webshop or Service Portal that users like to visit automatically attracts more customers. More customers, more sales, more profit.

Companies  that  take advantage of; http://espares.eurolux.mk . http://espares.electroluxservice.com.mk

Povećajte svoj prihod od rezervnih dijelova i usluga! Pretvorite postojeće kataloge dijelova u tražilice dijelova na koje se može kliknuti Dodajte u svoj webshop, servisni portal ili bilo što drugo s dijelovima u online svijetu Zašto mi treba http://espares.eurolux.mk u svom webshopu ili servisnom portalu? Electrolux i Eurolux je multinacionalna tvrtka koja je osnovana 1984. godine. Tvrtka je distributer pribora i rezervnih dijelova za profesionalnu ugostiteljsku opremu, barove i domaći sektor. Electrolux i Eurolux su dio Electroluxa i Euroluxa od 2005. godine, a naša sjedišta su u Bitolju i Skoplju, Makedonija. Zahvaljujući širokom asortimanu proizvoda, uz visoku stopu zaliha, najsuvremeniji logistički sustav, modernu web trgovinu i visoku razinu usluge, Electrolux i Eurolux su u mogućnosti obraditi narudžbe zaprimljene do 14.00 sati. na isti dan. Ponuda je podijeljena na dodatke i rezervne dijelove za kuhanje, kavu i prodaju, hlađenje i kućanstvo te uključuje 6.000.000 artikala u bazi podataka, od kojih je 63.000 uvijek na zalihama. Asortiman proizvoda se stalno proširuje, kako u pogledu robnih marki, tako iu pogledu obitelji proizvoda. Logistički centar, površine 10.780 m2, opremljen je s 8 automatiziranih kranova za slaganje i njime se upravlja integriranim softverom. To omogućuje automatsko biranje artikala i ažuriranje web trgovine u stvarnom vremenu. U službi tehničke pomoći rade profesionalci s dubinskim iskustvom u svijetu rezervnih dijelova. To pruža specijaliziranu podršku u odabiru pravog rezervnog dijela za svaki komad opreme, omogućavajući servisnim centrima da brzo odgovore na potrebe svojih kupaca. Electrolux i Eurolux su prisutni s globalnom prodajnom mrežom distributera-partnera i ovlaštenih prodajnih mjesta ne samo u Italiji nego i npr. u Makedoniji, Srbiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj Albaniji i Sjedinjenim Državama. Electrolux i Eurolux dio su globalne mreže, kako bi ponudili sve širu distribuciju rezervnih dijelova. http://www.group.electrolux.com.mk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=44 Doista uspješna Commerce platforma srce je vašeg ekosustava. http://espares.eurolux.mk , http://espares.electroluxservice.com.mk stvara i povezuje crteže na koje se može kliknuti na sve vaše relevantne, web-bazirane sustave: interne i vanjske. Bilo da se radi o vašem Webshopu, servisnom portalu za tehničare ili sustavu pomoći za sve vaše krajnje korisnike. Ponudite svojim posjetiteljima sigurnost odabira pravih dijelova Odabir ispravnog dijela s crteža – kao što je eksplodirani prikaz – mnogo je lakši od odabira s popisa fotografija ili popisa brojeva dijelova. Da ne spominjemo unos višeznakovnog broja dijela u sustav pretraživanja. S rezervnim dijelovima.live, vaši posjetitelji klikću na crteže dok se prikazuju dodatne informacije o dijelovima. To im daje maksimalnu sigurnost pri naručivanju ili traženju informacija za prave dijelove. Smanjite vraćene narudžbe Istraživanja pokazuju da je četvrtina svih vraćenih proizvoda posljedica pogrešno odabranih proizvoda. Pogrešno, jer proizvodi nisu adekvatno prikazani, na listama samo s fotografijama, ili samo na listama s brojevima proizvoda i kratkim opisom. Korištenjem originalnih crteža dijelova posjetitelju uvelike olakšavate pravi izbor. Ako se i na ove dijelove može kliknuti, to će rezultirati manjim brojem netočnih narudžbi. Ušteda troškova Poznato je da se najveće uštede mogu postići smanjenjem broja pogrešno odabranih dijelova. Troškovi logistike i tijeka rada uključeni u povratnu pošiljku su ogromni. Tko ne želi smanjiti troškove? Provjerite jesu li odabrani pravi dijelovi! Povećajte konverziju Učinkovito povećajte svoju stopu konverzije jer posjetitelji odabiru vašu web-trgovinu kao svoju omiljenu trgovinu. Posjetitelji koji se vraćaju dobri su za bolje rezultate, više reklama od usta do usta i još veću izloženost. Povećati profit Više profita ostvaruje se smanjenjem cijene vraćenih proizvoda. Osim toga, dobar i jednostavan sustav odabira doprinosi užitku i udobnosti koju doživljavaju vaši posjetitelji. Webshop ili servisni portal koji korisnici vole posjećivati automatski privlače više kupaca. Više kupaca, više prodaje, više profita. Tvrtke koje iskorištavaju prednosti; http://espares.eurolux.mk. http://espares.electroluxservice.com.mk

Contact & Support

Telephone-Bitola: +389 (0) 47 203 330
Telephone-Skopje: +389 02 3298 130
Telephone-Skopje: +389 02 3225 230
Fax:              +389 (0) 47 203 900
Mobile Phone Number: +389 (0) 70 237 108
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Electrolux Logo

Visitors Counter

004245040
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
2850
8310
4188834
134687
359673
4245040

Your IP: 3.238.112.198
Server Time: 2024-05-30 02:31:46

Family  Brand  Electrolux 

    

Follow us

 

JoomShaper